โครงการพระราชดำริ

ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย รับผิดชอบโครงการพระราชดำริฯ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่
โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านหินลาด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ