Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เสื่อมสภาพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 268
นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 284
การเข้าตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 372
งานเทศกาล เกี่ยวข้าว เกี่ยวใจ กินข้าวใหม่ ไทยบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 501
งานเทศกาลข้าวใหม่ วิถีชาวนาไทย อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ปี ๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 337
ประชาสัมพันธ์ข้าวมะลิดำหนองคาย Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 906
ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 374
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 365
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ โรงเรียนเพียงหลวงฯ จังหวัดหนองคาย Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 351
การประเมินความชอบต่อลักษณะทางการเกษตรของข้าวเหนียวนาน้ำฝน Written by ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 375