ประชาสัมพันธ์ข้าวมะลิดำหนองคาย

Image 45dce30

ประชาสัมพันธ์ข้าวมะลิดำหนองคาย

new 74

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย พร้อมทีมงานกลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ร่วมกับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว พร้อมด้วยสื่อมวลชน จัดเตรียมงานเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานจากการวิจัยและการใช้ประโยชน์งานวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการข้าว เรื่อง ข้าวมะลิดำหนองคาย ณ อาคารนิทรรศการ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย