งานเทศกาลข้าวใหม่ วิถีชาวนาไทย อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ปี ๒๕๖๐

Image ebe10ee

งานเทศกาลข้าวใหม่ วิถีชาวนาไทย อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ปี ๒๕๖๐

new 75

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้มอบหมายให้นางนันทิดา สินสายไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนองคาย จัดงานเทศกาลข้าวใหม่ วิถีชาวนาไทย อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ปี ๒๕๖๐ ณ ลานน้ำพุพญานาค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี แขกร่วมงานประมาณ ๖๐ คนและทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระสงฆ์ ๘๙ รูป