การเข้าตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑

S 7110748750756

การเข้าตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑ 

new 77

วันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางรัชดาภรณ์ เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว พร้อมทีมงานในการเข้าตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑ และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย