นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายอนันต์ สุวรรณรรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ถนน

IMG 20181213 152107

 

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตรการเร่งรัดการใช้ยางพารา โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ของกรมการข้าว ภายในศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ด้วย