โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

PNOHT590824001017105

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

news 4

          วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวรรณ ม่วงศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน