งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

Untitled 1

งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

news 7

     วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย นายสมใจ สาลีโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวกรวรรณ ม่วงศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนา กรุงเทพฯ โดยนายสมใจ สาลีโท ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง SRN07003-38-NKI-B-1-3-1:ข้าวเจ้ามะลิดำคุณค่าทางโภชนาการสูง