ประชุมเตรียมความพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขายผลผลิตข้าวจากนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐

S 4907945830123

ประชุมเตรียมความพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขายผลผลิตข้าวจากนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐

news 8

     วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขายผลผลิตข้าวจากนาแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐ ณ ห้องประชุมปกครอง ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน