อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย

S 4902939854623

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 

news 9

     วันที่ ๑๒-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอ์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน