อบรมเรื่องทิศทางในอนาคตของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

S 4908220113706

อบรมเรื่องทิศทางในอนาคตของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

news 10

     วันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.วราภรณ์ ศิริดล เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมอบรมเรื่องทิศทางในอนาคตของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ โรงแรม กรุงศรีรีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสุรพล ใจดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเป็นประธาน