ร่วมจัดรายการเพื่อชีวิตเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย AM ๘๑๐ khz

14322547 981406015303432 1268648653649460846 n

ร่วมจัดรายการเพื่อชีวิตเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย AM ๘๑๐ khz

news 12

     วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้ร่วมจัดรายการเพื่อชีวิตเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย AM ๘๑๐ khz โดยมีนางดริญญา สุวรรณบุตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ดำเนินรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจของศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ทั้งยังมุ่งเน้นการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อต้านทานโรค อายุเบา สามารถ เพิ่มผลผลิตข้าวมากขึ้น ๕-๑๐% มีคุณภาพการนำไปหุงต้มดี เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค ซึ่งได้มีการรับรองพันธุ์ข้าวโดยกรมวิชาการเกษตร แล้วทั้งสิ้น จำนวน ๔ พันธุ์ได้แก่ กข๑๒ กข๑๘, กข๒๐, และ กข๒๒ ซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดของศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ที่มีความต้านทานโรคไหม้ มีกลิ่นหอมและความเหนียวที่ยอมรับ ซึ่งรับรองพันธุ์ข้าวเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นับเป็นผลสำเร็จทางวิชาการและความภาคภูมิใจ ซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง