ถวายความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

200500 02

ถวายความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

new 15

           วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวหนองคายจัดพิธี่ลงนามถวายความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย