สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบสารบรรณ และงานบุคคล

S 5255220433925

สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบสารบรรณ และงานบุคคล 

new 21

      วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นางบุพภามาส สอนสมนึก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวจินตนา สยมชัย คนงานทดลองการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบสารบรรณ และงานบุคคล ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสิริยศ แก้วศรีสังข์ หัวหน้ากลุ่มนิติการ สำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธี