วันถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกถั่วลิสงหลังนา เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน

S 5356356434984

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกถั่วลิสงหลังนา เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน

new 25

     วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายชาญชัย ประดับศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกถั่วลิสงหลังนา เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ณ นาแปลงใหญ่ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม