โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑

 

15697643 1075341995909833 3033026263439524749 n

โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑

new 28

     วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑ และงานส่งความสุขปีใหม่ ชิมหม่อน ชมไหม สืบสานงานพระมารดาแห่งไหมไทย ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาาย โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นหม่อนเพาะเมล็ดจากประเทศจีน และเยี่ยมชมจุดเรียนรู้เชิงอนุรักษ์หม่อนไหมไม้ย้อมสี พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จุดเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ตามแนวคิด "สวมใส่ผ้าไทย กินข้าวใหม่ ในสวนหม่อน เรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"