ตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

S 5424903213588

ตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

new 29

     ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทางได้แวะพักผ่อน พักรถระหว่างเดินทางกลับบ้านช่วงวันหยุดเทศกาล ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย