อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน และที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว Pre GAP รุ่นที่ ๒

15936643 371704266534997 3598034099959234565 o

อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน และที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว Pre GAP รุ่นที่

 

new 30

     วันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศศิธร ยางเครือ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเกษตรกรผู้นำชุมชนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑๐ ราย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน และที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว Pre GAP รุ่นที่ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น