ออกตรวจสอบสต็อกข้าว ครั้งที่ ๓

20170123

ออกตรวจสอบสต็อกข้าว ครั้งที่ ๓

new 37 resize

     วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมออกตรวจสอบสต็อกข้าว ครั้งที่ ๓ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ณ บริษัท โรงสีไฟธนาสินเจริญ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย