พิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

16427684 384695701902520 5468554367081369513 n

พิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

new 39 resize

     วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางนันทิดา สินสายไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกรวรรณ ม่วงศรี นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ร่วมกับศูนย์วิจัยยางหนองคาย จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีนายโชคชัย วัฒนกูร นายอำเภอรัตนวาปี เป็นประธาน มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๔ คน จากตำบลพระบาทนาสิงห์ ตำบลนาทับไฮ ตำบลรัตนวาปี และตำบลโพนแพง เข้ารับมอบปัจจัยการผลิต