ประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลและสถานที่เตรียมรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)

16603086 1116629151781117 837641806887254955 n

ประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลและสถานที่เตรียมรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)

new 41 resize

     วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชญาชัย ประดับศรี เจ้าพนักงานกรเกตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลและสถานที่เตรียมรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ส่วนราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย