สัมมนาเครือข่ายระบบพยากรณ์เตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี ๒๕๖๐

16427789 385667805138643 2813277247703706014 n

สัมมนาเครือข่ายระบบพยากรณ์เตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี ๒๕๖๐

new 42

     วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกอบแก้ว สายเรี่ยม เจ้าหน้าที่การเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายระบบพยากรณ์เตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว ภายใต้โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี