การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

16508678 385715245133899 7220045212384184167 n

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

new 43

     วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมใจ สาลีโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน