สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

16640720 388397924865631 2014422298768082299 n

สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

new 45

     วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกรวรรณ ม่วงศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี