ร่วมถ่ายทำ VTR นำเสนอข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

S 5650479945076

ร่วมถ่ายทำ VTR นำเสนอข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

new 46

     วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมใจ สาลีโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางเรณู จำปาเกตุ นักวิชาการเกษตร นางสาวพุธชาติ ศรีพนม นักวิชาการเกษตร และนางสังวร ชาติชำนิ คนงานทดลองการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ร่วมถ่ายทำ VTR นำเสนอข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย โดยทีมงานทีมงานกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว