การประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จังหวัดบึงกาฬ

16797100 390803724625051 7614760026342310728 o

การประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จังหวัดบึงกาฬ

new 47

     วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญชัย ประดับศรี เจ้าพนักงานกรเกษตรชำนาญงาน ร่วมการประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๒ โดยมีนายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒ เป็นประธาน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์