สัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

S 5718564652347

สัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

new 52

     วันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาววราภรณ์ ศิริดล เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น