งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ ๑๑ ปี และการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

S 5791942278621

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ ๑๑ ปี และการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๐ 

new 54

วันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย และพร้อมเจ้าหน้าเจ้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กข๒๒ และข้าวเจ้ามะลิดำในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ ๑๑ ปี ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ และร่วมการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานการประชุม ในงานนี้ นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ขึ้นรับโล่รางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น และนายสมใจ  สาลีโท นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ขึ้นรับโล่รางวัลคนดีศรีข้าว(ข้าราชการดีเด่น)