การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐

S 5820317350535

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐

 

new 55

     วันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย พร้อมคณะ ร่วมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อโรคไหม้และขอบใบแห้งที่หนองคาย นางนันทิดา สินสายไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง KKN๐๓๐๒๕-๑๖-๖-๑ ข้าวเหนียวนาชลประทานต้านทานต่อโรคไหม้ โดยนางนันทิดา สินสายไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ในภาคโปสเตอร์ และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับที่ ๓