ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื่องต้น

21317822 480271592344930 1810750636556980291 n

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื่องต้น

 

new 58

วันที่ 4-6 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้มอบหมายให้นายชรินทร์ แก้วคำแจ้ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร นายสุวิทย์ กุลสุข เจ้าหน้าการเกษตร นายทวีศิลป์ โสมสุพิน เจ้าหน้าที่การเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื่องต้น พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์