อบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21369000 481165405588882 4686045998621446002 o

อบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

new 61

วันที่ 7-8 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ศิริดล เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมนา มีผู้เข้าร่วม 250 คน