โครงการเพิ่มศักยภาพและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่แบบประชารัฐ

21686271 484960865209336 621544712346250869 n

โครงการเพิ่มศักยภาพและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่แบบประชารัฐ

new 62

วันที่ 18-30 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย และทีมงาน ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากร ให้กับคณะศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มศักยภาพและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่แบบประชารัฐ นครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม "ศึกษาดูงานการแปรรูปข้าวและการบริหารจัดการข้าวในนาแปลงใหญ่" ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน จำนวน 10 รุ่นๆละ 100 คน