สัมมนาแผนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

S 6924189635883 

 สัมมนาแผนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

new 67 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนภสร แก้ววิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกรวรรณ ม่วงศรี นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาแผนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด