การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง/นโยบายการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10

S 6962628813518

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง/นโยบายการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐

 

new 68

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มอบหมายให้นางนันทิดา สินสายไทย นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ และนางสาววราภรณ์ ศิริดล เจ้าพนักงานการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง/นโยบายการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จ.อุดรธานี จ.เลย จ.หนองบัวลำภู จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ) ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๑๐ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่ ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ Zoning by agri map เกษตรแปลงใหญ่ การบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น