โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Image f45d30b

โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

new 69

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี โดยเยี่ยมชมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหมากก่อง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีสมาชิกรวม ๒๐ ราย พื้นที่ผลิตข้าว ๑๘๐ ไร่ พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๓๖ ไร่ เกษตรกร ๘ ราย ผลิตข้าวคุณภาพดี ๑๗ ราย พื้นที่ ๑๔๔ ไร่ ทั้งนี้สมาชิกได้ร่วมกันแปรรูปข้าว เพื่อจำหน่ายเองด้วย จากนั้นเยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เยี่ยมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ชาวนา และศูนย์บริการชาวนา ผลงานวิจัยของศูนย์ฯ กระบวนการผลิตและการคัดเมล็ดพันธุ์ พร้อมนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงแขกเกี่ยวข้าวมะลิดำหนองคาย ร่วมกับพี่น้องเกษตรกร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนา จังหวัดหนองคายด้วย