การประเมินความชอบต่อลักษณะทางการเกษตรของข้าวเหนียวนาน้ำฝน

Image 777930d

การประเมินความชอบต่อลักษณะทางการเกษตรของข้าวเหนียวนาน้ำฝน 

new 70

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ร่วมกับข้าราชการกลุ่มวิชาการ ดำเนินกิจกรรม การประเมินความชอบต่อลักษณะทางการเกษตรของข้าวเหนียวนาน้ำฝน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม (PA) ซึ่งเรื่องนี้สอดรับกับนโยบาย Unit school ด้วย ดำเนินการที่บ้านหนองควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน ๓๑ คน