การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ โรงเรียนเพียงหลวงฯ จังหวัดหนองคาย

23755491 1395724647204898 4320538502198631851 n

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ โรงเรียนเพียงหลวงฯ จังหวัดหนองคาย

new 71

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ รื่นงาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ โรงเรียนเพียงหลวงฯ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป