สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
275 หมู่ 8 ตำบลพระบาทนาสิงห์
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
 
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
ตู้ ปณ.6 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ : 08 6458 7310
โทรสาร  : 0 4208 9752
E-mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

u4

ละติจูด Latitude = 18.16406 , ลองจิจูด Longitude = 103.16818