นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


    วันที่ 4 มิถุนายน 2561

    วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ดร.จูอะดี  พงษ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดหนองคายและใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย โดยมีเกษตรกร ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน 700 คน