การเข้าตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑


    วันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

   

วันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางรัชดาภรณ์ เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว พร้อมทีมงานในการเข้าตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑ และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย